سرطان دهانه رحم

ارتباط بین زگیل تناسلی و سرطان دهانه رحم

/%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%85

سرطان دهانه رحم شایع ترین بیماری مرتبط با زگیل تناسلی است. تقریباً تمام موارد سرطان دهانه رحم را می توان به عفونت زگیل تناسلی نسبت داد. عفونت زگیل تناسلی ممکن است مزمن شود و ضایعات پیش سرطانی به سرطان مهاجم دهانه رحم تبدیل شوند.


بهترین کلینیک زگیل تناسلی در مشهد
در کنار شما خواهیم بود در بهترین کلینیک درمان زگیل تناسلی برای یافتن بهترین دکتر زگیل تناسلی در مشهد.
در کانال تلگرام به ما بپیوندید : https://t.me/drgynecologistt
بهترین پزشک برای درمان زگیل تناسلی در مشهد
info@gynecologist.top
05138464544