در این صفحه تصاویر واضح و مشخصی از زگیل های تناسلی واقعی و در اندازه های مختلف که در قسمت های متفاوتی از ناحیه تناسلی آقایان و خانم ها ایجاد شده است به همراه توضیح برای هر عکس قرار میدهیم.

عکس زگیل تناسلی در یک خانم بین واژن و مقعد

عکس زگیل تناسلی در یک خانم بین واژن و مقعد که متعدد و به شکل گنبدی کروی و به شکل گل کلمی است. شکل گل کلمی زگیل ها در این تصویر به وضوح قابل مشاهده است.

عکس زگیل تناسلی در یک خانم بین واژن و مقعد که به شکل گنبدی کروی و به شکل گل کلمی است


عکس زگیل تناسلی روی ساقه و بدنه آلت تناسلی یک آقا

عکس زگیل تناسلی در یک آقا که با اندازه نسبتا متوسط روی بدنه و ساقه آلت تناسلی ایجاد شده است. زگیل های کوچک تر و کروی شکل هم در تصویر به وضوح قابل مشاهده است.عکس زگیل تناسلی روی ساقه و بدنه آلت تناسلی یک آقا


تصویر زگیل تناسلی بسیار بزرگ و گل کلمی در ناحیه کشاله ران در یک مرد میان سال

تصویر زگیل تناسلی در محل اتصال آلت تناسلی به بدن و در ناحیه کشاله ران ایجاد شده است. زگیل تناسلی گل کلم شکل و بسیار بزرگ است که احتمالا به علت مشکلات و نقص سیستم ایمنی و همچنین مراجعه دیر هنگام به پزشک به این اندازه بزرگ شده است.

عکس زگیل تناسلی بسیار بزرگ در ناحیه کشاله ران در یک مرد میان سال 

تصویر زگیل های تناسلی بزرگ و متعدد در ناحیه کشاله ران در یک مرد میان

تصویر زگیل های بسیار متعدد و بزرگ در ناحیه زیر کیسه بیضه و کشاله ران در یک مرد میان سال که احتملا ناشی از مشکلات و نقص سیستم ایمنی و همچنین عدم درمان صحیح به این شکل ایجاد شده است.

تصویر زگیل های تناسلی بزرگ و متعدد در ناحیه کشاله ران در یک مرد میان سال احتمالا ناشی از نقص سیستم ایمنی


عکس زگیل تناسلی خوشه ای در دهانه مقعد خانم به شکل خوشه ای و شبیه گل کلم

تصویر زگیل تناسلی بزرگ در دهانه مقعد یک خانم جوان که شکل گل کلمی آن به وضوح قابل مشاهده است. احتمالا مراجعه دیر هنگام به کلینیک و عدم درمان صحیح علت تعداد زیاد و اندازه بزرگ این زگیل ها میباشد.عکس زگیل تناسلی خوشه ای در دهانه مقعد خانم به شکل خوشه ای و شبیه گل کلم


عکس زگیل تناسلی در داخل حفره دهان در یک خانم جوان

تصویر زگیل تناسلی گل کلم شکل در سقف حفره دهان یک خانم جوان. توجه داشته باشید که بعضی سویه های ویروس HPV میتوانند عامل ایجاد سرطان دهان و گلو در مردان و زنان باشند.

عکس زگیل تناسلی در داخل حفره دهان در یک خانم جوان


عکس زگیل تناسلی متعدد و گل کلمی روی قسمت بالایی آلت تناسلی در یک مرد جوان

تصویر زگیل های تناسلی با اندازه نسبتا بزرگ و تعداد زیاد در قسمت بالایی آلت تناسلی یک مرد جوان. مراجعه دیر هنگام به پزشک متخصص زگیل تناسلی و یا خود درمانی های غیر اصولی باعث ایجاد زگیل های بزرگ و متعدد میشود و همچنین در این شرایط شانس انتقال بیماری به سایرین هم افزایش میابد.

عکس زگیل تناسلی متعدد و گل کلمی روی قسمت بالایی آلت تناسلی در یک مرد جوان


عکس واضح زگیل تناسلی روی ناحیه سر آلت تناسلی در یک آقا به شکل خوشه ای و گل کلمی

تصویر واضح چند زگیل تناسلی روی سر آلت تناسلی یک مرد جوان که شکل گل کلمی این زگیل ها به وضوح قابل مشاهده است.

عکس واضح زگیل تناسلی روی ناحیه سر آلت تناسلی در یک مرد به شکل خوشه ای و گل کلمی


عکس زگیل تناسلی بین واژن و مقعد در یک خانم و به شکل گل کلمی

تصویر زگیل های تناسلی متعدد و متصل به هم در ناحیه ژنیتال یک خانم جوان که در فاصله بین واژن و مقعد منتشر شده است. رنگ تیره تر این زگیل ها ارتباطی با شدت بیماری ندارد. مراجعه زود هنگام به کلینیک درمان زگیل تناسلی برای آغاز درمان و رعایت نکات بهداشت جنسی به درمان سریعتر و پیشگیری از انتقال و انتشار این زگیل ها کمک بسیاری میکند.

عکس زگیل تناسلی بین واژن و مقعد در یک خانم و به شکل گل کلمی


عکس زائده های ریشه ای شکل زگیل تناسلی روی سر و قسمت ختنه گاه آلت تناسلی در یک مرد

عکس زائده های ریشه ای شکل زگیل تناسلی روی سر و قسمت ختنه گاه آلت تناسلی در یک مرد


عکس زگیل تناسلی گل کلم شکل روی ساقه آلت تناسلی در یک آقا

تصویر زائده های گنبدی شکل و گل کلمی زگیل تناسلی روی ساقه و قسمت کناری آلت تناسلی در یک آقا. درمان با لیزر، کرایوتراپی و الکتروسرجری برای این مورد پیشنهاد میشود.

عکس زگیل تناسلی گل کلم شکل روی ساقه آلت تناسلی در یک مرد


عکس زگیل تناسلی در یک خانم روی لبه های واژن به شکل گل کلم

تصویر زگیل تناسلی واضح در قسمت بالایی و پایینی لابیا ماژور و مینور یک خانم جوان که تحت درمان با لیرز درمانی زگیل تناسلی قرار گرفتند.

عکس زگیل تناسلی در یک زن روی لبه های واژن به شکل گل کلم


عکس زگیل تناسلی ناحیه داخلی واژن در یک خانم بسیار جوان

تصویر زگیل تناسلی نسبتا کوچک در ناحیه داخلی و دهانه واژن یک خانم جوان که به لبه های واژن سرایت نکرده است و فقط در دهانه داخلی واژن ایجاد شده. 

عکس زگیل تناسلی ناحیه داخلی واژن در یک دختر


عکس زگیل تناسلی ناحیه پایین واژن در یک خانم میانسال

تصویر زگیل تناسلی در یک خانم میانسال که زگیل ها در ناحیه پایین و بیرونی واژن ایجاد شده اند. مراجعه زودهنگام به پزشک متخصص زگیل تناسلی ضمن درمان به موقع، از پیشروی و گسترش زگیل ها جلوگیری میکند.

عکس زگیل تناسلی ناحیه پایین واژن در یک زن میانسال


عکس زگیل تناسلی در ناحیه داخلی و بیرونی واژن زنان با تعداد تقریبا زیادعکس زگیل تناسلی در ناحیه داخلی و بیرونی واژن زنان با تعداد تقریبا زیاد

عکس زگیل تناسلی کوچک کروی شکل و گل کلم شکل روی ساقه آلت تناسلی در یک مرد جوان

عکس زگیل تناسلی کوچک کروی شکل و گل کلم شکل روی ساقه آلت تناسلی در یک مرد جوان


عکس واضح و نزدیک از زگیل تناسلی به شکل گل کلم در ناحیه کناری لابیا واژن یک خانمعکس واضح و نزدیک از زگیل تناسلی به شکل گل کلم در ناحیه کناری لابیا واژن یک خانم


عکس واضح از زگیل تناسلی مقعدی در یک خانم جوان

تصویر واضح چند زگیل تناسلی در دهانه مقعد یک خانم جوان. توجه داشته باشید که در این شرایط ممکن است زگیل ها به قسمت های داخلی تر مقعد هم نفوذ کرده و ایجاد شده باشند.

عکس واضح از زگیل تناسلی مقعدی در یک دختر جوان


عکس مولوسکوم کونتاژیوزوم روی آلت تناسلی مردانه

تصویر زگیل های آبکی مولوسکوم کونتاژیوزوم که خیلی اوقات با زگیل تناسلی اشتباه گرفته میشود. باید توجه داشت که مولوسکوم هم نوعی بیماری پوستی است که همانند زگیل تناسلی از طریق رابطه جنسی قابل انتقال است و باید حتما برای پیگیری و درمان به پزشک مراجعه کنید.

عکس مولوسکوم کونتاژیوزوم روی آلت تناسلی مردانه