انواع کم خطر ویروس زگیل تناسلی

انواع کم خطر ویروس زگیل تناسلی میتواند باعث ایجاد زگیل در ناحیه تناسلی، مقعد، دهان و گلو یا اطراف آن شود. آنها همچنین میتوانند باعث ایجاد زگیل در حنجره یا سایر نواحی دستگاه تنفسی شوند. عفونت های کم خطر ویروس زگیل تناسلی به ندرت باعث سرطان میشوند (سرطانهای مرتبط با زگیل تناسلی را اینجا بخوانید) و اکثر آنها خود به خود و بدون درمان از بین میروند. انواع مختلفی از ویروس زگیل تناسلی کم خطر وجود دارد، اما  ویروس زگیل تناسلی نوع 6 و 11 که تقریباً باعث ایجاد همه موارد زگیل تناسلی میشود، ویروس پاپیلومای انسانی کم خطر نیز نامیده میشود.

نوع کم خطر اچ پی وی

سویه های کم خطر ویروس زگیل تناسلی مانند ویروس زگیل تناسلی نوع 6  و 11 باعث حدود 90 درصد زگیل های تناسلی میشوند که به ندرت به سرطان تبدیل میشوند. این رشدها می توانند مانند برجستگی به نظر برسند. گاهی اوقات، آنها به شکل گل کلم هستند. زگیل ها میتوانند هفته ها یا ماه ها پس از رابطه جنسی با شریک آلوده ظاهر شوند.

عفونت با بیشتر گونه‌های کم خطر ویروس زگیل تناسلی علائمی ایجاد نمیکند و زمانی که بدن در برابر ویروس مصونیت پیدا میکند ناپدید میشوند. این سویه ها هیچ ارتباطی با سرطان ندارند اما میتوانند منجر به زگیل تناسلی شوند.

علاوه بر فرج و آلت تناسلی، زگیل ممکن است در دهانه رحم یا واژن در زنان، کیسه بیضه در مردان، یا در داخل و اطراف مقعد در مردان یا زنان ظاهر شود. زگیل همچنین ممکن است در دهان و گلو ظاهر شود. دو سویه ویروس زگیل تناسلی نوع 6 و 11 باعث 90 درصد این زگیل ها میشوند. تنها حدود 1 درصد از آمریکایی‌های فعال از نظر جنسی زگیل تناسلی قابل توجهی دارند که برای جلوگیری از گسترش به سایر نواحی تناسلی و شرکای جنسی نیاز به درمان دارند.

برخی از گونه های کم خطر ویروس زگیل تناسلی میتوانند باعث دیسپلازی خفیف دهانه رحم، تغییرات غیر طبیعی در سلول های سطح دهانه رحم شوند. این تغییرات پیش سرطانی نیستند.