انواع پرخطر زگیل تناسلی کدام اند؟

چندین نوع ویروس زگیل تناسلی پرخطر هستند، به این معنی که میتوانند باعث سرطان شوند. 

برخی از انواع ویروس زگیل تناسلی میتوانند باعث سرطان شوند. این بدان معنی است که آنها برای بدن و ایجاد سرطان "ریسک بالا" دارند.

نوع بدخیم ویروس اچ پی وی

هنگامی که یک نوع پرخطر ویروس زگیل تناسلی سلول ها را آلوده میکند، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را تغییر میدهد. همچنین باعث تکثیر بی رویه سلول ها میشود. معمولاً سیستم ایمنی از حضور این سلول ها آگاه می شود و آنها را تنظیم میکند.

با این حال، اگر این سلول های غیرطبیعی باقی بمانند، میتوانند به تغییر خود ادامه دهند و تبدیل به سلولهای پیش سرطانی شوند.

ویروس زگیل تناسلی سلول های سنگفرشی نازک و مسطح را که سطح داخلی برخی از اندام ها را پوشانده اند، آلوده میکند. به همین دلیل، بیشتر سرطان های مرتبط با ویروس زگیل تناسلی را سرطان سلول سنگفرشی مینامند.

این ویروس همچنین میتواند باعث ایجاد سرطان در سلول های غددی دهانه رحم شود و به این سرطان آدنوکارسینوما میگویند.

در مورد درمان زگیل تناسلی با لیزر در مشهد اینجا بخوانید

اگر سیستم ایمنی عفونت را از بین نبرد، ویروس زگیل تناسلی با خطر بالا میتواند باعث ایجاد چندین نوع سرطان شود.

تحقیقات نشان میدهد که انواع 16 و 18ویروس زگیل تناسلی باعث 70 درصد موارد سرطان دهانه رحم و ضایعات پیش سرطانی دهانه رحم میشود. یک مطالعه کوچک در سال 2021 نشان داد که کمتر از نیمی از شرکت کنندگان مبتلا به ویروس زگیل تناسلی دارای نوع 16 بودند.

برآوردها حاکی از آن است که ویروس زگیل تناسلی پرخطر باعث 3% همه موارد سرطان در زنان و 2% از کل موارد سرطان در مردان در ایالات متحده میشود.

در مراحل اولیه، سرطان دهانه رحم ممکن است علائمی ایجاد نکند. اگر علائم ظاهر شوند، معمولاً عبارتند از:

ویروس زگیل تناسلی پرخطر همچنین می‌تواند سلول‌های نواحی دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد و ممکن است به سرطان تبدیل شود. سایر سرطان های مرتبط باویروس زگیل تناسلی عبارتند از :

سویه های پرخطر ویروس زگیل تناسلی شامل ویروس زگیل تناسلی 16 و 18 هستند که باعث حدود 70 درصد سرطان های دهانه رحم میشوند. سایر ویروس های پاپیلومای انسانی پرخطر عبارتند از 31، 33، 45، 52، 58 و چند مورد دیگر.

عفونت با ویروس زگیل تناسلی پرخطر می‌تواند منجر به دیسپلازی وسیع‌تر دهانه رحم و انواع خاصی از سرطان شود. حداقل 12 گونه پرخطر ویروس زگیل تناسلیوجود دارد، اما تنها دو نوع - نوع 16 و 18 - باعث اکثر سرطان های مرتبط با ویروس زگیل تناسلی میشوند. 

محققان بر این باورند که عفونت های ویروس زگیل تناسلی دهان و گلو ممکن است در اثر تماس جنسی دهانی با فردی که دارای یک عفونت پرخطر فعال است، ایجاد شود. با این حال، یادآوری این نکته مهم است که برای اکثر افراد، سیستم ایمنی بدن را در عرض دو سال از شر ویروس زگیل تناسلی خلاص میکند. اگرچه عفونت با سویه ‌های پرخطر ویروس زگیل تناسلی می‌تواند باعث سرطان شود، اکثر افرادی که به این گونه ‌ها آلوده میشوند به سرطان مبتلا نمیشوند.