انواع پرخطر زگیل تناسلی کدام اند؟

چندین نوع ویروس زگیل تناسلی پرخطر هستند، به این معنی که می توانند باعث سرطان شوند. 

برخی از انواع ویروس زگیل تناسلی می توانند باعث سرطان شوند. این بدان معنی است که آنها برای بدن و ایجاد سرطان "ریسک بالا" دارند.

هنگامی که یک نوع پرخطر ویروس زگیل تناسلی سلول ها را آلوده می کند، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را تغییر می دهد. همچنین باعث تکثیر بی رویه سلول ها می شود. معمولاً سیستم ایمنی از حضور این سلول ها آگاه می شود و آنها را تنظیم می کند.

با این حال، اگر این سلول های غیرطبیعی باقی بمانند، می توانند به تغییر خود ادامه دهند و تبدیل به سلولهای پیش سرطانی شوند.

ویروس زگیل تناسلی سلول های سنگفرشی نازک و مسطح را که سطح داخلی برخی از اندام ها را پوشانده اند، آلوده می کند. به همین دلیل، بیشتر سرطان های مرتبط با ویروس زگیل تناسلی را سرطان سلول سنگفرشی می نامند.

این ویروس همچنین می تواند باعث ایجاد سرطان در سلول های غددی دهانه رحم شود و به این سرطان آدنوکارسینوما می گویند.

در مورد درمان زگیل تناسلی با لیزر در مشهد اینجا بخوانید

اگر سیستم ایمنی عفونت را از بین نبرد، ویروس زگیل تناسلی با خطر بالا می تواند باعث ایجاد چندین نوع سرطان شود.

تحقیقات نشان می دهد که انواع 16 و 18ویروس زگیل تناسلی باعث 70 درصد موارد سرطان دهانه رحم و ضایعات پیش سرطانی دهانه رحم می شود. یک مطالعه کوچک در سال 2021 نشان داد که کمتر از نیمی از شرکت کنندگان مبتلا به ویروس زگیل تناسلی دارای نوع 16 بودند.

برآوردها حاکی از آن است که ویروس زگیل تناسلی پرخطر باعث 3% همه موارد سرطان در زنان و 2% از کل موارد سرطان در مردان در ایالات متحده می شود.

در مراحل اولیه، سرطان دهانه رحم ممکن است علائمی ایجاد نکند. اگر علائم ظاهر شوند، معمولاً عبارتند از:

ویروس زگیل تناسلی پرخطر همچنین می‌تواند سلول‌های نواحی دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد و ممکن است به سرطان تبدیل شود. سایر سرطان های مرتبط باویروس زگیل تناسلی عبارتند از :

سویه های پرخطر ویروس زگیل تناسلی شامل ویروس زگیل تناسلی 16 و 18 هستند که باعث حدود 70 درصد سرطان های دهانه رحم می شوند. سایر ویروس های پاپیلومای انسانی پرخطر عبارتند از 31، 33، 45، 52، 58 و چند مورد دیگر.

عفونت با ویروس زگیل تناسلی پرخطر می‌تواند منجر به دیسپلازی وسیع‌تر دهانه رحم و انواع خاصی از سرطان شود. حداقل 12 گونه پرخطر ویروس زگیل تناسلیوجود دارد، اما تنها دو نوع - نوع 16 و 18 - باعث اکثر سرطان های مرتبط با ویروس زگیل تناسلی می شوند. 

محققان بر این باورند که عفونت های ویروس زگیل تناسلی دهان و گلو ممکن است در اثر تماس جنسی دهانی با فردی که دارای یک عفونت پرخطر فعال است، ایجاد شود. با این حال، یادآوری این نکته مهم است که برای اکثر افراد، سیستم ایمنی بدن را در عرض دو سال از شر ویروس زگیل تناسلی خلاص می کند. اگرچه عفونت با سویه ‌های پرخطر ویروس زگیل تناسلی می‌تواند باعث سرطان شود، اکثر افرادی که به این گونه ‌ها آلوده می‌شوند به سرطان مبتلا نمی‌شوند.